Articles

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก 49 สถาบัน ณ ห้องประชุมเกีรยติคุณ ยูเนสโก้ (ชั้น2) ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.กิตติ  โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

T-1000000137-1 T-1000000137-2 T-1000000137-3 T-1000000137-4 T-1000000137-5 T-1000000137-6 T-1000000137-7 T-1000000137-8 T-1000000137-9 T-1000000137-10 T-1000000137-11 T-1000000137-12 T-1000000137-13