Articles

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2561

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2561

 

เมื่อวันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ เป็นประธานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/25601 ณ ห้องทับทิม (ชั้น 1) โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลธิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ
และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

 

--2      --3    --4    --5

--6    --7   --8   --9   --10  

--11    --12   --13   --14   --15

--16    --17   --18   --19

--20IMG 9056IMG 9071

IMG 9080IMG 9091IMG 9112

IMG 9115IMG 9113