Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560   รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สคบท. ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

S 20512794  S 20512795  S 20512797  S 20512798  S 20512799  S 20512800  S 20512801  S 20512802  S 20512803  S 20512804  S 20512805  20170726 094340  20170726 094413  20170726 114743  20170726 120513